Fejlesztő, gyakorló feladatok online info@fejlesztelek.hu
Rövid történetek
Feladat száma: 0
Pontszámod: 0
Olvasd el a mondatot és a kérdést! Kattints a megfelelő válaszra!

A csóka

A csóka látta, hogy jól élnek a galambok - fehér színt váltott és odaszállt a galambdúchoz. A galambok egy darabig azt hitték, hogy ő is galamb, és beeresztették. De a csóka megfeledkezett magáról s csókamódra rikácsolni kezdett. Akkor a galambok csípni kezdték s elkergették. A csóka visszarepült társaihoz, de a csókák megijedtek tőle, mikor fehér tollat látták, s ők is elzavarták.

Milyen színre változtatta a tollait a csóka?
fehérrefeketére foltosraszürkére
Hová költözött a csóka?
sasfészekbeverebekhez rigók közégalambok közé
Miért kergették el a galambok a csókát?
mert észrevették, hogy nem galambmert megette az ennivalójukat
mert nem szerettékmert rikácsolni kezdett