Olvasás 1. osztály - betűtanulás (utolsó tanult betű: zs)
13/1
 betű tanítása
betű tanítása
zs
Itt sok-sok zs betűt látsz.
a betű tanítása
zs betű tanítása
zs betű tanítása
zs betű tanítása
zs betű tanítása
zs betű tanítása
zs betű tanítása
zs betű tanítása