Olvasás 1. osztály - betűtanulás (utolsó tanult betű: v)
9/
Olvasd hangosan a betűkapcsolatokat!
va
va
vi
va
av
av
av
iv
av
iv
av
it
is
am
óm
as
sa
ti
si
ma