Olvasás 1. osztály - betűtanulás (utolsó tanult betű: gy)
13/
Olvasd hangosan a betűkapcsolatokat!
gyi
gyó
gyá
gyu
gyü
gyó
ógy
űgy
agy
ugy
űgy
úgy
üd
on
af
úgy
ív
isz